Sanayi bölgelerinde atıksuların %25’i arıtılmamaktadır. Bu yüzden bir litre atıksu sekiz litre temiz suyu kirletmektedir. Kuraklık.